Workshop Transparantie en burgerparticipatie

De Stichting Transparency Challenge organiseert workshops die tot doel hebben bestuurders, politici en ambtenaren op weg te helpen naar succesvolle burgerparticipatie. Uitgangspunten zijn: transparantie in beleid en bestuur en praktisch toepassen van het dualisme met een controlerende Raad.
De workshop bestaat uit vijf delen:
1. Beleid gericht op meetbare doelen.
2. Rollen College van B&W en de Gemeenteraad.
3. Burgerparticipatie.
4. Afleggen verantwoording van gevoerde beleid.
5. Begroting en verantwoording.
Uitgangspunt is dat het beleid gebaseerd is op doelen die helder en meetbaar zijn. Behandeld worden de volgende onderwerpen: (1) meetbare doelen en transparantie in de politiek, (2) wat is het belang van meetbare doelen met betrekking tot transparantie en (3) aan welke eisen moet het beleid voldoen om transparant te zijn? Daarnaast worden praktische tips aangereikt en voorbeelden gegeven van: (1) beleid dat transparant is (meetbare doelstellingen) en (2) beleid dat niet transparant is.
Voor het onderdeel “Rollen College van B&W en de Gemeenteraad” wordt aan de hand van een besturingsmodel getoond wat de rol van het College van B&W is in het duale stelsel en wat de rol van de Gemeenteraad is.
Mede op basis van het genoemde besturingsmodel wordt de mogelijke rol van de burger geschetst. Er worden diverse – op de praktijk gebaseerde – casussen behandeld: op lokaal niveau, nationaal niveau en Europees niveau.
De kosten bedragen € 600,– per dag voor een groep van maximaal 10 personen,
Er behoeft geen BTW te worden betaald.
De cursus wordt gegeven door dr. ir. H.R. Stol.
Hans Stol heeft onder meer 20 jaar bestuurlijke ervaring, is expert is op het gebied van transparantie in de politiek, en heeft veel ervaring met burgerparticipatie en openbaar bestuur.