Welcome!

Deze website is grotendeels in het Engels, vanwege de achtergrond van Stichting Transparency Challenge, waarbij internationaal optreden centraal stond. Zie ook de links naar publicaties.
De Stichting heeft tot doel de transparantie in het politieke proces te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door het geven van lezingen, het houden van seminars en congressen, het geven van trainingen en het publiceren over misstanden met betrekking tot transparantie in de politiek.

Bij transparantie in het politieke proces zijn de volgende groepen betrokken: politici, de ambtenarij, wetenschappers, statistici, rekenkamers en media. Helaas spelen deze niet altijd de rol die nodig is voor een transparant politiek. proces.

The stakeholders are:
(1) politicians: policy decision makers,
(2) the government: authority responsible for the implementation,
(3) scientists, advocating evidence based decision making,
(4) scientists, believing in evidence based policymaking,
(5) statisticians, defining reality and measuring facts, and
(6) media, focusing on justification of results of the policymaking process.

The roles of the stakeholders in policymaking